Primăria Ghiroda județul Timiș

Documente CL (2018)

 • 19 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 301 privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului inscris in CF nr 404139 Ghiroda
 • 19 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 300 privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Ghiroda a terenului inscris in CF nr 408356 Ghiroda
 • 19 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 299 privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului inscris in CF nr 408155 si 408157 Ghiroda
 • 19 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 298 privind desemnarea reprezentantului consiliului local Ghiroda pentru semnarea hotararilor adoptate in Adunarea Generala a Asociatilor Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SRL
 • 18 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 297 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2019
 • 18 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 296 privind incheiera Acordului de colaborare intre primaria comunei Ghiroda si Western Norway Research Institute (Vestlandsforkings), Sogndal, (Norway).Org.no 965 919 627 MVA
 • 18 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 295 privind incheiera Acordului de colaborare pe termen mediu intre primaria comunei Ghiroda si Western Norway Research Institute (Vestlandsforkings), Sogndal, (Norway).Org.no 965 919 627 MVA
 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 293 privind Rectificarea bugetului local al comunei Ghiroda pe anul 2018 - Rectificarea nr. 7
 • 10 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 286 privind modificarea si completarea HCL nr 67/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare al comunei Ghiroda"
 • 05 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 283 privind aprobarea PUZ - Dezvoltare zona locuinte colective in extravilan com Ghiroda, parcelele inscrise in Cf 407317, 404377 si 407154 Ghiroda
 • 05 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 282 privind casarea/declasarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Ghiroda care sunt amortizate integral, au durata de functionare expirata si nu pot fi folosite
 • 04 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 281 privind incheierea protocolului de cooperare intre Biroul de Politie Transporturi Aeriene Timisoara din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Timisoara si Compartimentul Politiei locale Ghiroda
 • 04 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 280 privind incheierea protocolului privind accesul politiei locale a comunei Ghiroda la baza de date a Ministerului de Interne
 • 04 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 279 privind desfasurarea programului "Scoala dupa scoala" la scoala Gimnaziala Ghiroda si scoala Primara Giarmata Vii, comuna Ghiroda, pentru anul scolar 2018-2019
 • 04 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 278 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din SF nr. 115/2018 pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare drumuri/strazi in comuna Ghiroda, judetul Timis"
 • 04 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 277 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din SF nr 114/2018 privind obiectivul de investitii " Reabilitare si modernizare strazi/drumuri in comuna Ghiroda"
 • 03 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 275 privind aprobarea si impozitelor locale pentru anul fiscal 2019
 • 29 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 274 privind atribuirea numelui Intrarea Zanelor unei strazi fara nume din localitatea Ghiroda
 • 29 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 273 privind atribuirea numelui strada Alba Iulia unei straz fara nume din localitatea Ghiroda
 • 29 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 272 privind atribuire numelui Strada Libertatii unei strazi fara nume din localitatea Ghiroda
 • 28 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 271 privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului inscris in CF 409380 Ghiroda
 • 27 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 270 din 27.11.2018 privind achitarea sumei de 1000 lei din bugetul local conform dosar executare silita 27724/325/2011
 • 16 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 268 privind aprobarea constituirii comisiei de negociere privind situatia imobilelor ( cladiri si teren) situate in localitatea Ghiroda, strada Sinaia, nr. 45/A, 45/B inscrise in CF nr. 402558
 • 16 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 267 privind acordare de burse sociale elevilor de scoala gimnaziala Ghiroda si primara Giarmata Vii pt anul scolar 2018-2019
 • 16 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 266 privind acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2018, a unitatilor locale de cult , apartinand unor culte religioase, Parohia Ortodoxa Giarmata Vii
 • 16 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 265 privind modificarea si completarea HCL 136/2017 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile
 • 14 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 264 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenurilor înscrise în CF nr. 403967, CF nr. 405621, CF nr. 403977, CF nr. 403976, CF nr. 403974, CF nr. 403973, CF nr. 403968 Ghiroda, pentru zone verzi
 • 13 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 263 privind acordul de efectuare a lucrărilor de modernizare LEA JT si branșamente in localitatea Ghiroda, conform proiectului tehnic nr EEI – PTCS – 529/2018, intocmit de catre SC ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L.
 • 13 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 262 privind aprobarea implementarii proiectului "Completare dotari baza sportiva in localitatea Ghiroda pentru indeplinirea criteriilor de omologare , proiect ce va fi depus spre finantare prin PNDR, LEADER, SDL GAL DE CENTRU
 • 12 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 261 privind modificarea si aprobarea structurii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ghiroda
 • 12 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 260 privind atribuirea numelui: str. Orizont unei strazi fara nume din localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda
 • 12 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 259 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pt investitia 'Modernizare strada Dunarea, com Ghiroda'
 • 12 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 258 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investitii 'Reglementare instalatii electrice aeriene de joasa tensiune din localitatea Giarmata Vii, com Ghiroda, prin trecerea acestora insubteran
 • 12 noiembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 257 privind constatarea apartententei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului inscris in CF 409844
 • 30 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 256 privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate de interes local 'Drum colector DN6 , UAT Ghiroda
 • 30 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 255 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pt obiectivul 'Drum colector DN6 - E70 - Sud in comuna Ghiroda'
 • 26 octombrie 2018
  PROIECT DE HOTARARE nr. 254/26.10.2018 privind acceptarea Ofertei de Donatie din partea SC VGP Park SRL fost SC VGP Romania SRL a terenului inscris in CF 401735 Ghiroda, teren Curti Constructii in intravilan extins, Comuna Ghiroda;
 • 26 octombrie 2018
  PROIECT DE HOTARARE nr. 253/26.10.2018 privind acceptarea sponzorizarii din partea SC ARHI.3D SRL in valoare de 29.750 lei de catre Comuna Ghiroda, pentru sustinerea acivitatii sportive.
 • 26 octombrie 2018
  PROIECT DE HOTARARE nr. 252/26.10.2018 privind aprobarea PUZ „DEZVOLTARE ZONA DEPOZITARE SI SERVICII” - parcelele inscrise in CF nr. 403952 si extravilan CF nr. 409742, comuna Ghiroda;
 • 26 octombrie 2018
  PROIECT DE HOTARARE nr. 251/26.10.2018 privind aprobarea PUZ „DEZVOLTARE ZONA DEPOZITARE SI SERVICII CU DEVIERE CANAL ANIF SI RELOCARE DE” in comuna Ghiroda, in intravilan extins si extravilan, comuna Ghiroda - pe parcelele inscrise in CF 403936, 400623,
 • 25 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 250 privind participarea comunei Ghiroda cu proiectul Construire spatiu administrativ si amenajare curte primarie, in vederea obtinerii finantarii prin PNDR, LEADER, si GAL Timisul de Centru
 • 25 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 249 privind constituire a unei comisii de negociere in vederea achizitionarii de terenuri pentru implementarea proiectului Zona de agrement Poligon Giarmata Vii
 • 25 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 247 privind acordarea de sprijin financiar, pentru anul 2018, unitatilor locale de cult apartinand unor culte religioase - Parohia Ortodoxa Giarmata Vii
 • 24 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 246 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghiroda - Rectificarea nr. 5
 • 24 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 245 privind aprobarea PUZ - Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare si zona depozitare si industrie in loc Giarmata Vii, CF 406147 si 407194
 • 18 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 244 privind aprobarea documentatiei de intabulare a terenului extravilan A342/3
 • 18 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 243 privind aprobarea documentatiei de intabulare a terenului extravilan A 345/1
 • 18 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 242 privind aprobarea documentatiei de actualizare date imobil inscris in CF 409573
 • 18 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 241 privind aprobarea documentatiei de intabulare a terenului extravilan 342/1/7
 • 18 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 240 privind aprobarea documentatiei de intabulare a terenului extravilan A 345/2/1
 • 17 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 239 privind atribuirea numelui de strada Nistru unei strazi fara nume din localitatea Ghiroda
 • 17 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 238 privind atribuirea numelui de strada AVRIG unei strazi fara nume din localitatea Ghiroda
 • 17 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 237 privind modificarea HCL nr 212/28.09.2018 privind darea in folosinta gratuita a microbuzui Mercedes - Benz catre Clubul sportiv Ghiroda si Giarmata Vii
 • 17 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 236 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
 • 15 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 235 privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre comuna Ghiroda, jud Timis, Romania si comuna Raculesti , Raion Criuleni, Rep. Moldova
 • 11 octombrie 2018
 • 11 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 234 privind aprobarea documentatiei de modificare a limitelor imobilului Hcn 219/9, intravilan com Ghiroda
 • 11 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 233 privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de 3/8 a terenului inscris in CF nr 403564 Ghiroda, intravilan extins pt drum3
 • 11 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 232 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei 'Modernizare trotuare in localitatea Ghiroda, str Lacului, Trestiei si legatura cu str Campului,Carpati si Poiana Ruscai
 • 11 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 231 privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului inscris in CF nr 409769 Ghiroda, intravilan extins pt drum
 • 03 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 230 privind constatarea apartenentei la domeniul privat al terenului inscris in CF nr 408917, arabil intravilan pt drum, localitatea Giarmata Vii
 • 02 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 229 privind aprobarea regulamentului intern pentru aprobarea voucherelor de vacanta pentru salariatii din cadrul primariei Ghiroda
 • 02 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 228 privind aprobarea indicatorilor tehnico - enonomici ai investitiei 'Reglementare retele electrice afectate de largirea acostamentelor, realizare cai de acces si trotuare pe strada Dunarea, comuna Ghiroda, jud Timis' si iluminat
 • 02 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 227 privind darea in folosinta gratuita a salii sportive din cadrul Scolii Gimnaziale Ghiroda catre Club Sportiv COmunal Ghiroda si Giarmata Vii
 • 01 octombrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 226 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghiroda pe anul 2018 - Rectificarea nr. 4
 • 28 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 225 privind aprobarea documentatiei de intabulare a terenului Pd 310,311 Hb312, Ps304/2/108 com Ghiroda (PUZ Pescarie)
 • 28 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 224 privind acceptarea sponzorizarii din partea Marius Curse Rapide SRL in valoare de 1000 ron de catre comuna Ghiroda pentru clubul sportiv comunal Ghiroda si Giarmata Vii
 • 28 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 223 privind asigurarea pazei si protectiei unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Ghiroda de catre Politia Locala Ghiroda
 • 27 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 222 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Ghiroda in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ghiroda in anul scolar 2018-2019
 • 27 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 221 privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului inscris in CF nr 408777, teren in arabil intravilan extins, com Ghiroda
 • 27 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 220 privind atribuirea numelui: Strada Livezilor unei strazi fara nume in localitatea Giarmata Vii comuna Ghiroda
 • 26 septembrie 2018
 • 26 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 218 privind aprobarea participarii comunei Ghiroda la Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) cu obiectivul de investitii 'Modernizare strazi in comuna Ghiroda, jud Timis, a indicatorilor tehnico - economici, precum si a asi
 • 24 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 217 privind darea in folosinta gratuita a microbuzului marca Mercedes - Benz catre Clubul Sportiv comunal Ghiroda si Giarmata Vii
 • 24 septembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 216 privind constituirea unei comisii de negociere in vederea achizitionarii de terenuri pentru infiintarea unei baze sportive
 • 19 decembrie 2018
  Proces verbal sedinta de Consiliu Local din 19.12.2018
 • 03 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 27 privind modificarea unor hotarari de consiliu local privind atribuirea de nume unor strazi fara nume din comuna Ghiroda
 • 14 decembrie 2018
  Proiect de hotarare nr. 294 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III pe anul 2018