Primăria Boldur, județul Timiș

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI BOLDUR 2010 - 2017

In Comuna Boldur au fost distribuite 518 chestionare gospodariilor din cele patru localitati componente in vederea identificarii necesitatilor de dezvoltare durabila a Comunei Boldur pentru perioada 2010 - 2017 in cadrul proiectului "PENTRU VIITOR SI PROGRES - ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI BOLDUR" derulat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 - 2013, cod SMIS contract de finantare: 12465, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Atasat va prezentam centralizatorul raspunsurilor la chestionare si rezultatul final al proiectului:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI BOLDUR 2010 -2017