Primăria Deda județul Mureș

Aşezarea geografică
 Din punct de vedere geografic, comuna Deda este situată în nord-estul judeţului Mureş la poalele Carpaţilor Orientali, Districtul Călimani-Mureş în bazinul hidrografic al Mureşului superior.

Relieful
 Altitudinal teritoriul aparţinând comunei Deda se situează într 500m şi 2000m, păşunea Răchitiş (1300m - vezi Scaunul Domnului)
 Cadrul natural este reprezentat de dealurile subcarpatice cu diverse înclinări şi expoziţii, pe suprafeţe restrânse întâlnindu-se şi alte forme de relief cum sunt lunca, depresiunea, platoul şi culmea.
 Expoziţiile dominante ale versanţilor sunt cele parţial însorite.
 Unitatea geomorfologică dominantă este versantul, iar configuraţia terenului este în general ondulată, mai rar plană sau frământată. Versanţii au pante între 16-30 grade în zona acoperită cu vegetaţie forestieră şi pante mai mari de 15 grade în zona urbană.

Clima
 Prin pozitia sa teritoriul comunei Deda se incadreaza in zona de clima temperata, in regiunea de tranzitie dintre climatul vestic de nuanta atlantica si cel excesiv continental din vest.
 Dupa Koppen, regiunea se incadreaza in provincia climatica D.f.-clima boreala - cu ierni friguroase si umede cu temperatura celei mai reci luni -3°C si a celei mai calde peste 10°C.
 Dupa atlasul climatologic al Romaniei teritoriul comunei Deda se incadreaza in etajul climatic de munte, subetajul muntilor mijlocii.  Temperatura medie anuala este in jur de 5,5°C cu variatii intre 3°C in partile mai inalte ale teritoriului si 7°C in partile mai joase.
 Temperatura medie a celei mai reci luni este de -7°C, iar a celei mai calde luni de 13,5°C.
 Gerurile tarzii sunt destul de frecvente si apar char si dupa data de 1 Mai iar gerurile timpurii apar la inceputul lunii septembrie. Aceste caracteristici climatice pot influenta negativ vegetatia zonei.
 Numarul zilelor de inghet este in jur de 120 iar a celor de vara de 120-130.

Precipitatiile
 Ca urmare a influentei reliefului, precipitatiile au repartitie variabila, in functie de altitudine. Astfel la altitudini de peste 1400m se inregistreaza peste 1200mm, iar in zonele cu inaltimi de 1000 - 1400m circa 600mmm anual.
 Cantitatea de precipitatii este suficienta pentru dezvoltarea in bune conditii a plantelor care formeaza pajistile cat si a vegetatiei forestiere.
 Cea mai ploioasa perioada este primavara si inceputul verii iar cea mai secetoasa inceputul toamnei (septemrie-octombrie).
 Perioadele de precipitatii insumeaza circa 130 zile anual, cea mai mare frecventa avand-o lunile mai si iunie.
 Topirea zapezilor care in aceasta zona au grosimi cuprinse intre 50cm si 100cm incepe in in luna martie in jurul altitudinii de 1000m si spre sfarsitul lunii aprilie la altitudini de peste 1400m.

Vanturile
 Directiile predominante ale vanturilor sunt cele de NE si NV. Datorita fragmentarii mari a reliefului directiile principale sunt modificate local.
 In ceea ce priveste intensitatea medie a vanturilor, acesta creste in general cu altitudinea variind intre 1,2 - 4,7 m/s. Lunile cu cele mai multe vanturi tari (V≥11m/s) sunt martie - mai.

Hidrografia
 Apele curgatoare de pe teritoriul comunei deda apartin bazinului hidrografic al Muresului, toate cursurile principale fiind afluenti directi ai acestuia.
 Regimul hidrografic, fiind influentat de coditiile fizico - geogafice, este echilibrat, de tip carpatic. Acest regim se caracterizeaza printr-o alimentare pluviatila intensa a paraielor si debite relativ constante tot timpul anului.
 Ea inregistreaza un maxim primavara, la topirea zapezilor si la incepurul verii cand precipitatiile sunt mai abundente si un minim iarna.

Structura geologica si solurile
 Muntii Calimani se caracterizeaza prin marea raspandire a piroclastitelor primare care ating grosimi de zeci sau chiar sute de metri. O larga raspandire o au lavele andezitice, dar mai cu seama cele piroxenice. Prin dezagregarea intensa, la baza stancilor reziduale s-au acumulat trene de grohotisuri, la care se adauga, in regiunile inalte si campuri de blocuri, generate de un climat periglaciar.
 In urma proceselor de pedogeneza s-au format solurile brune-acide, brune feriiluviale si soluri negre-acide.

Vegetatia
 Vegetatia forestiera si erbacee apartinand comunei Deda se situeaza in zona montana la altitudini cuprinse intre 500 si 2000 m si se incadreaza in patru etaje fitoclimatice si anume: etajul subalpin, etajul montan de molidisuri, etajul montan de amestecuri si etajul montan de fagete.
 Principalele specii de arbori care se gasesc in zona sunt> Molidul, Bradul, Fagul, mai rar reprezentate fiind: Stejarul, Paltinul, Carpenul, Jugastrul, Salcia Capreasca, Mesteacanul.
 Pajistile existente sunt e tipul Festuca rubra-Nardus stricta si Festuca rubra-Agrotis tennis, Nardus stricta. Aceste pajisti sunt partial degradate, ca o consecinta a pasunatului si a lipsei unor masuri consecvente de intretinere si ameliorare.

Fauna
 Ca urmare a conditiilor de relief, vegetatie si clima sunt prezente urmatoarele specii e animale salbatice: cerbul carpatin, mistretul, capriorul, ursul brun, lupul, vulpea, iepurele salbatic, rasul.

Știri recente

Rezultatul alegerilor locale - Deda, jud. Mureş

Adaugat la 08 august 2004
Rezultatele alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale - 6 iunie 2004 Procent de prezenţ...
De-a lungul timpului in Deda...
PRIMARI După Marea Unire:Petru Ceontea Ioan Vancu Ioan Buta Ioan Ceontea Ilisie Gliga Între anii 19...