Primăria Gătaia județul Timiș

Această localitate se întinde pe ambele maluri ale râului Bârzava. O parte din sate(Şemlacul Mare, Şemlacul Mic, Butin, Percosova) se găsesc aşezate spre sud de Gătaia în jurul dealului Şumig, o veche urmă vulcanică în Câmpia Tisei, pe cursul pâraielor Moraviţa, Crivaia şi Clopodia, afluenţi spre stânga Bârzavei iar Sculia este aşezată tot pe cursul râului Bârzava dar spre vest de Gătaia ocupând poziţia cea mai nordică în cadrul acestei unităţi administrativ teritoriale.

Oraşul Gătaia face legătura între municipiile Timişoara-Reşiţa atât pe calea ferată cât şi prin intermediul DN 58.
Gătaia – Timişoara -52 km
Gătaia – Reşiţa – 47 km

Localităţiile aparţinătoare se află următoarele distanţe faţă de centrul oraşului:
Gătaia- Sculia- 2 km
Gătaia- Şemlacul Mic-9,5 km
Gătaia- Şemlacul Mare- 9,7 km
Gătaia- Butin- 11,7 km
Gătaia- Percosova- 15,2 km

Se întinde pe o suprafaţă totală de aproximativ 16 000 de Ha din care:
Gătaia-7370 ha
Sculia-4425 ha
Şemlacul Mare-1723 ha
Şemlacul Mic- 678 ha
Butin- 1403 ha
Percosova- 1448 ha

Poziţia oraşului prezintă o serie de avantaje creând condiţii foarte favorabile din punct de vedere economic aşezărilor omeneşti. Factorii care au contribuit , de altfel, la aşezarea locuitorilor pe aceste ţinuturi sunt cei de ordin fizico-geografic: solul foarte fertil, aluvional, al Câmpiei Timişului şi reţeaua hidrografică, destul de deasă alcătită din Bârzava şi afluenţii ei: Birda, Moraviţa, Crivaia, Clopodia precum şi apele subterane aflate la mică adâncime ce au permis săparea numeroaselor fântâni cu caracter artezian.