Primăria Ghiroda județul Timiș

Comisii de specialitate ale Consiliului Local Ghiroda

Comisiile de specialitate pe perioada 08.07.2016 - PREZENT

 

COMISIA I – pentru economie, buget, finante, impozite si taxe, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea domeniului public si privat- în următoarea componenţă:

 

1. TRĂNIȘAN DAN                     - MEMBRU

2. VLAICU CLAUDIA - MEMBRU

3. BONTEA ION  - MEMBRU

4. ANDREICA DORIN                - MEMBRU 

5. MAXIM MAXIMILIAN               - MEMBRU

6. VÎTU CRISTIAN   - MEMBRU

7. SABĂU CRĂCIUN  - MEMBRU 

COMISIA II – pentru pentru administratie locala, ordine publica, juridica, munca si protectie sociala, protectia copilului, protectia mediului- în următoarea componenţă:

 

1. IONAŞ DANIEL - MEMBRU 

2. CÂMPEAN IONEL - MEMBRU 

3. LOBONEA RADU - MEMBRU 

 

 

COMISIA III - pentru învatamânt si stiinta, sanatate si familie, cultura, sport, culte, turism - în următoarea componenţă:

1. DOBRA CRISTIAN - MEMBRU

2. IONELE REMUS - MEMBRU

3. PRILIPCEANU GEORGEANA        - MEMBRU

4. DUMITRU COSMIN  - MEMBRU

5. CĂDARIU VASILE  - MEMBRU