Primăria Gurghiu județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2019)

01/08/2019 Aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Gurghiu, judetul Mures”

01/08/2019 Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2019

04/07/2019 Aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea Colegiului Silvic Gurghiu”

04/07/2019 Aprobarea prelungirii contractului de execuţie a proiectului „Modernizarea Colegiului Silvic Gurghiu”

04/07/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere silvice, in comuna Gurghiu, judetul Mures”

04/07/2019 Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş

04/07/2019 Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2019

04/07/2019 Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Gurghiu pentru şedinţele din lunile iulie-septembrie 2019

14/06/2019 Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos

22/05/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „ MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ GURGHIU”

22/05/2019 Aprobarea încheierii unui Contract de închiriere

22/05/2019 Acordarea unui ajutor de urgență

22/05/2019 Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos

22/05/2019 Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2019

22/05/2019 Închiderea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2018

22/05/2019 Stabilirea valorii impozitelor si taxelor locale în Comuna Gurghiu pentru anul 2020

12/04/2019 Aprobarea vânzării prin licitație cu strigare a lotului de teren situat în localitatea Gurghiu, str. Nouă, destinat construirii de locuințe

12/04/2019 Aprobarea inițierii proiectului “CONSTRUIRE POD DE LEMN ÎN SATUL LARGA”

12/04/2019 Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii

12/04/2019 Acordarea unui ajutor de urgență

12/04/2019 Acordarea unui ajutor de urgență

12/04/2019 Semnarea unui Act adițional la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern din data de 21.03.2018 încheiat la nivelul ADI- ”Valea Regilor”

12/04/2019 Mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative comunei Gurghiu de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizar

12/04/2019 Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2019

12/04/2019 Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Gurghiu pentru şedinţele din lunile aprilie-iunie 2019

12/04/2019 Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Gurghiu pentru şedinţele din lunile aprilie-iunie 2019

19/03/2019 Aprobarea constituirii dreptului de superficie

20/02/2019 Aprobarea actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei la finele anului 2018

20/02/2019 Aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență al Comunei Gurghiu pentru anul 2019

20/02/2019 Aprobarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al Comunei Gurghiu, judeţul Mureş

20/02/2019 Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor PAAR pentru comuna Gurghiu, jud. Mureş

20/02/2019 Aprobarea Programului de activitate pe linie de protectie civila al Comunei Gurghiu pentru anul 2019

20/02/2019 Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare (ROF) al Primăriei Comunei Gurghiu, județul Mureş

20/02/2019 Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2022 şi a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei

20/02/2019 Completarea Hotărârii Consiliului Local Gurghiu nr. 36 din 24.05.2018 privind transmiterea imobilului care face parte din domeniul public al Comunei Gurghiu în domeniul Public al Consiliului Județean Mureş

18/01/2019 Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare a prevederilor Legii nr. 416/2001 – venitul minim garantat cu modificările şi completările

18/01/2019 Aprobarea prelungirii cu 5 ani a Contractelor de concesiune/închirere a suprafețelor de pajişte aparținând Comunei Gurghiu

18/01/2019 Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Gurghiu, pentru anul şcolar 2019-2020

08/01/2019 Modificarea Hotărârii Consiliului Local Gurghiu nr. 72/05.12.2018 privind stabilirea valorii impozitelor si taxelor locale în Comuna Gurghiu pentru anul 2019

08/01/2019 Utilizarea excedentului bugetar CONSILIUL LOCAL GURGHIU-SERVICIUL APA CANAL din anul 2018 pentru anul 2019

08/01/2019 Acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018 din execentul anilor precedenti in suma de 2.382.964,23 lei

08/01/2019 Alegerea Preşedintelui de şedință pentru lunile ianuarie-martie 2019