Primăria Gurghiu județul Mureș

Proces verbal al comisiei de preselectie