Primăria Livezeni județul Mureș

Date de identificare a localităţii

 

Nume: Livezeni

Date de contact:

  Comuna Livezeni, Jud Mureş, Romania

  Strada Principală, nr.76

  Cod poştal 547365

  Telefon : 265 -243303; 265-257793

  Adresa e-mail :livezeni@cjmures.ro;

Primar: Tătar Vasile - Independent

ViceprimarCseh Emeric - UDMR

 

 

Amplasare geografică

Comuna este situată pe drumun judeţean DJ135 Tg Mures- Livezeni – Miercurea Nirajului. Este o comuna semi-urbană, adiecent municipiului Târgu Mures, situat in partea de est a zonei periurbane.

Comuna are în administrare trei sate: Ivăneşti, Sînişor, Poieniţa.

 

 

Locuitori, situaţie socială

 

Populatia comunei era in anul 1992 de 3050 locuitori, dintre care români erau 1188, maghiari 1514 germani 2 şi rromi 346. În funcţie de religie se găsesc 1814 reformaţi, 20 romano catolici, 267 greco catolici şi 916 ortodoxi. 

Comuna inregistreaza inregistra valori mari de creştre demografică in urma creării unui fond locativ modern cu dotările edilitare necesare. In acest sens, pe langa locuinte individuale in cadrul localitatilor comunei, au aparut cartiere noi:
 - in Livezeni, cartierul Orizont
 - in Ivanesti, Cartieul Sportivilor
 - in Sanisor, cartier in sudul localitatii 

Caracterizarea economiei

 Activitati specifice zonei

  - Agricultura

  - Constructie de locuinţe

- Două fabrici de tâmplărie PVC şi Aluminiu

- O fabrică de gemuri termopan şi produse din sticlă.

- Fabrica de cilindri hidraulici

  - Fabrica de instalaţii tehnologice din inox

  - Fabrica de ciocolată

  - Depozit regional de produse fitosanitare 

-  In constructie: un campus universitar.

Infrastructura

Comuna beneficiaza de 4 km de conductă de apă potabilă. Este conectată la reţea de curent electric pe tot perimetrul, este de asemenea alimentată cu gaz metan.  Canalizarea este asigurată pentru 10% din potenţialii consumatori.

Drumurile sunt pietruite pe o lungime de 27 km.

 

Priorităţi de dezvoltare

 Urbanism

Datorită faptului că comuna se află foarte aproape de municipiul Tg Mures, se observă o tendinţă puternică de dezvoltare in domeniul imobiliar, dezvoltându-se cartiere rezidenţiale, destinate locuirii, odihnei, de agrement, de agroturism.

  

Proiecte, investitii

-  Studiu de Fezabilitate – Proiect de locuinţe sociale pentru rromi, pentru 45 de familii cu şase  membri in medie pe familie

-  Reţea de introducere a apei potabile

-  Reţea de canalizare

-  Proiect de extindere a sediului administrativ

-  Proiect de extindere a Şcolii generale Livezeni, in fazăde lucru

-  Proiect de instalare a centralei termice in Grădiniţa Livezeni, in faza de licitaţie

-  Străzi si accese pietonale  in cartierul ORIZONT,  in faza de lucru

-  Reabilitarea drumurilor comunale

-  Stadion fotbal in Localitatea Ivanesti

-  Sala de sport in localitatea Livezeni

-  Terenuri multifunctionale de sport in Livezeni, Ivanseti, Sanisor si Poienita

 

Facilitati oferite investitorilor

  -Plan urbanistic general actualizat

  -Asezare pe două laturi a DJ 135

  -Forţa de muncă disponibilă

  -Suprafeţe de teren disponibile, aflate in posesia persoaneleor fizice

  -Mediere de tranzacţii imobiliare

 

Obiective noi

 Diversificarea ofertei turistice si de agrement, dezvoltarea turismului de tip rural.

Datorită faptului că comuna se află foarte aproape de municipiul Tg Mures, se observă o tendinţă puternică de dezvoltare in domeniul imobiliar, dezvoltându-se cartiere rezidenţiale, destinate locuirii, odihnei, de agrement, de agroturism.

Știri recente

Rezultatul alegerilor locale - Livezeni, jud. Mures

Adaugat la 07 iulie 2004
Rezultatele alegerilor autoritatilor administratiei publice locale - 6 iunie 2004 Procent de prezent...