Primăria Şag județul Timiș

Consiliul Local Şag, recrutează voluntari în compartimentul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

a)să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al Comunei Şag beneficiar al voluntariatului;

b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;

c) să fie apt din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;

La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:

a) au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialităţile: pompieri, protecţie civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;

b)au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni şi la executarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă/dezastre.

Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se face pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit legii.