Primăria Şăulia județul Mureș

• Aşezarea geografică

Comuna Şăulia este situată în zona Colinelor Comlodului, în zona nord – vestică a judeţului, subzona Câmpia Sărmaşului, pe râul Bologa.

Din punct de vedere administrativ comuna Şăulia se învecinează în nord cu comuna Miheşu de Câmpie, în est şi nord-est cu comuna Pogăceaua, în vest şi sud-vest cu comuna Zau de Câmpie, în sud-est cu comuna Grebenişu de Câmpie.

• Relieful

Relieful comunei este relativ uniform, fiind într-un stadiu avansat de "îmbatrânire".

Altitudinea maxima de pe teritoriul comunei este de 516 m (Dl. Leorinta), cea minima este de 264 m, relieful comunei având o energie de relief de peste 250 m, însa acest aspect se sesizeaza numai în zona Padurea.

• Resursele geologice

Dintre resursele geologice se evidentiaza in primul rând rezervele exploatate de gaz metan ce fac parte din câmpurile gazeifere Zau si Pogaceaua. În complexul gazeifer se gasesc intercalate straturi saturate cu apa de zacamânt, neutilizate. Gazul, format în proportie de circa 99% din metan si 0.99% etan, este localizat în capcane structurale, pe flancul estic al Domului Zau de Câmpie si flancul vestic al Domului Pogaceaua.

• Hidrografia

 • Apele de suprafata:

Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei apartine bazinului râului Mures prin afluentul sau de dreapta Pârâul de Câmpie.
Pârâul Ses ce tranziteaza comuna în nord, împreuna cu afluentii sai, dintre care cel mai important este Macicasesti, dreneaza întreg teritoriul.

Apele subterane:

Atât datorita desfasurarii largi în substrat a rocilor impermeabile, cât si inexistentei vegetatiei naturale forestiere este favorizata scurgerea în detrimentul infiltratiei, astfel încât pânzele freatice în mare parte capata un caracter superficial, exceptând zona sudica unde infiltratia este favorizata de caracterul reliefului.

Lacurile:

Lacurile, de origine antropica, sunt dispuse continuu în lungul pârâului Ses. Suprafata ocupata de oglinda apei este de cca 80 ha. Functia principala a lacurilor este cea piscicola, subordonat - cea de agrement. Datorita aportului continuu de aluviuni lacurile sunt într-o stare avansata de colmatare.

• Clima:

 • Factorii climato-genetici:

  La baza formarii conditiilor climaterice a comunei Saulia stau o serie de factori geografici, dintre care cei mai importanti sunt: asezarea geografica regionala, irculatia generala a atmosferei si dispunerea reliefului general si local.

  Asezarea comunei în interiorul Câmpiei Transilvaniei face ca fenomenul de umbra climatica, determinat de dispunerea Muntilor Apuseni sa dispara, iar cel de front orografic al Carpatilor Orientali sa nu se simta înca, astfel ca putem vorbi de o clima tipica de depresiune orografica.

 • Temperatura aerului (°C):

  Temperatura medie anuala a aerului (C°) este cuprinsa între +8 ° si +8,5 °C, iar cea a lunilor caracteristice este de - 4 °C în luna ianuarie si +18,5 °C în luna iulie

 • Suma anuala a temperaturilor medii zilnice:
  • 0°C este cuprinsa între 3400 - 3500°C;
  • 10°C este cuprinsa între 2800 - 2900°C;
  • 15°C este 2200°C.
 • Prima zi cu temperaturi medii zilnice:
  • 0°C se produce în medie în intervalul 21.02 - 01.03;
  • 10°C se produce în medie în jurul datei de 21.04;
  • 15°C se produce în medie în intervalul 21.05 - 01.06;
 • Ultima zi cu temperaturi medii zilnice:
  • 0°C se produce în medie în intervalul 01.12 - 05.12;
  • 10°C se produce în medie în jurul datei de 11.10;
  • 15°C se produce în medie în jurul datei de 11.09;

 

Temperatura maxima si minima absoluta, care reflecta într-o anumita masura gradul de excesivitate a climei, cu posibilitate de repetare la un anumit interval de timp, au fost de +38,5°C (înregistrat în data de 16.08.1931) si -31°C (înregistrat la data de 25.01.1942).

Data medie de producere a primului înghet la nivelul solului este cuprins în intervalul calendaristic 01.10 - 11.10, iar a ultimului înghet este cuprins în intervalul 21.04 - 25.04.

Știri recente

CONVOCATOR

Adaugat la 02 noiembrie 2009
ORDINE DE ZI 1.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Saulia nr.23/28.09...

CONVOCATOR

Adaugat la 22 septembrie 2009
ORDINE DE ZI 1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local Saulia pe anul...

CONVOCATOR

Adaugat la 22 iulie 2009
ORDINE DE ZI 1.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSTRUMENTAREA PROIECTULUI INTEGRAT "MODERNIZARE STRAZI...

CONVOCATOR

Adaugat la 23 iunie 2009
ORDINE DE ZI 1. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SAULIA PE ANUL 2009 - INIT...

CONVOCATOR

Adaugat la 21 mai 2009
ORDINE DE ZI 1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local Saulia pe anul...