Primăria Târnova județul Arad

Program cu publicul

Secretar

Secretar:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14

Urbanism si amenajarea teritoriului

Tehnician constructor:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14
Consilier Asistent:
Luni-Joi 08-16 Vineri 08-14

Compartiment juridic

Consilier juridic:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14

BIROU BUGET,CONTABILITATE,IMPOZITE,TAXE LOCALE ȘI AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Șef Birou:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14
Consilier Superior:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14
Inspector Asistent:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14
Inspector Asistent:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14
Consilier Asistent:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14

S.V.S.U.

Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de urgență:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14

Birou Administrație Publică Locală,Resurse Umane Și Registru Agricol

Consilier Asistent:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14
Referent superior:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14
Inspector de Specialitate:
Luni-Joi:08-16 Vineri:08-14
Referent Asistent:
Luni-Joi 08-16 Vineri 08-14

Compartiment Asistență Socială

Referent superior:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14
Asistent medical comunitar:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14
Inspector:
Luni-Joi 08-16 Vineri 08:14

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Inspector Principal:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14
Referent superior:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14
Inspector Asistent:
Luni-Joi 08-16 Vineri 08-14

Compartiment Gospodărire Comunală

Muncitor calificat:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14
Muncitor calificat:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14
Muncitor calificat:
Luni-Joi 08:16 Vineri 08:14

Compartiment Implementare Proiecte Europene

Inspector grad profesional 1:
Luni-Joi 08:-16 Vineri 08:-14

Cultură

Inspector grad profesional 1:
Luni-Joi 08-16 Vineri 08:14