Primăria Târnova județul Arad

Structura

Primar
Primar:
Ignisca Emilia
Viceprimar
Viceprimar:
Oprea Cătălin
Secretar
Secretar:
Braiț Teodor-Gheorghe
Urbanism si amenajarea teritoriului
Tehnician constructor:
Grozescu Temie
Consilier Asistent:
Vârva Lăcrimioara
Compartiment juridic
Consilier juridic:
Marțiș Ioan-Florin
BIROU BUGET,CONTABILITATE,IMPOZITE,TAXE LOCALE ȘI AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Șef Birou:
Pantiș Nicoleta
Consilier Superior:
Bărcăuan Georgiana-Teodora
Inspector Asistent:
Covaci Adriana
Inspector Asistent:
Bălaj Flavia-Paulina
Consilier Asistent:
Oană Emanuela-Cornelia
S.V.S.U.
Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de urgență:
Vlăzan Petrică-Florin
Șofer autospecială:
Berar Onuț
Birou Administrație Publică Locală,Resurse Umane Și Registru Agricol
Consilier Asistent:
Feier Teodor
Referent superior:
Anca Nicoleta-Claudia
Inspector de Specialitate:
Stancu Roxana
Referent Asistent:
Morariu Mihaela-Daniela
Compartiment Asistență Socială
Referent superior:
Bitang Dorina
Asistent medical comunitar:
Zomonița Ionela-Loredana
Inspector:
Butar Gianina-Lica
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Inspector Principal:
Neamțu Claudiu-Nicolae
Referent superior:
Mladin Dorinel
Inspector Asistent:
Curetean Amalia-Florentina
Serviciul Public de Poliție Locală Târnova
Polițist local:
Jurcuț Călin
Polițist local:
Bulzan Lucian
Polițist local:
Bisorca Iovan
Polițist local:
Cin Gheorghe
Polițist local:
Mariș Tinel-Vasile
Polițist local:
Ghinga Nicoleta
Compartiment Gospodărire Comunală
Muncitor necalificat:
Candale Carolina
Muncitor calificat:
Mecheș Pavel
Muncitor calificat:
Maghici Ioan
Muncitor calificat:
Mani Sorin-Lazăr
Compartiment Șoferi
Șofer:
Cociuba Ioan-Sorin
Șofer:
Horga Iacob
Compartiment Implementare Proiecte Europene
Inspector grad profesional 1:
Feier Gabriela
Cultură
Inspector grad profesional 1:
Cociuba Dorin-Emanuel