Primăria Boldur, județul Timiș

Anunț concurs angajare

ANUNŢ

Primăria comunei Boldur, cu sediul în comuna Boldur, satul Boldur, nr.176, judeţul Timis, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale  de execuție vacantă de muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Social – administrativ, conform H.G. nr.286/23.03.2011.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

a) studii generale, gimnaziale sau medii;

b) vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

- Proba practică în data de 05.07.2021,  ora 10,00

- Proba interviu în data de 07.07.2021  ora 10,00

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile  lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Boldur.

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Boldur, persoană de contact: Lăudăcescu Călin – Cornel, secretarul comunei Boldur, telefon: 0256356947, fax: 0356456947, E-mail: primariaboldur@gmail.com.

 

PRIMAR,

Stoi Constantin – Cristian