Primăria Boldur, județul Timiș

Anunț concurs ocupare post vacant - INSPECTOR (compartiment juridic și stare civilă)

Primăria comunei Boldur, cu sediul în localitatea Boldur, nr.176, judeţul Timis, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Inspector, grad profesional debutant, clasa I

în cadrul compartimentului juridic  și stare civilă (atribuții ofițer de stare civilă)

 

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Selectia dosarelor

- Proba scrisă în data de 20.12.2018,  ora 10,00

- Proba interviu în data de 21.12.2018,  ora 10,00

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul;

- alte cerințe specifice conform fișei postului: cunoștinte operare calculator - nivel mediu.

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile  de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Boldur.

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Primariei comunei Boldur, persoană de contact: Lăudăcescu Călin - Cornel, secretarul Comunei Boldur, telefon: 0256356947, fax: 0256356947, E-mail: primariaboldur@gmail.com.